ห้องสนทนา "ชุมชนเด็กพรุแชง"

ขณะนี้โรงเรียนบ้านพรุแชง

ได้ปรับเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้จากแถบลิงก์ทางขวามือ

และร่วมแสดงความคิดเห็นใน"สมุดเยี่ยม"ด้านล่างของเว็บค่ะ

20 พ.ย. 2553

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านพรุแชง
โรงเรียนบ้านพรุแชงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
รหัสไปรษณีย์  84190 โทรศัพท์  077-366227 อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ประมาณ 15 กิโลเมตร
 
ระดับชั้นที่ทำการสอน  
        ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
 


ประวัติโรงเีรียน
        โรงเรียนบ้านพรุแชง จัดตั้งและทำการสอน
 เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2485
 โดยนายอำเภอในสมัยนั้นเป็นผู้จัดตั้งขึ้น
 เดิมตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟพรุกระแชง
 ต่อมาในปี พ.ศ.2500  
ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนในสถานที่ปัจจุบัน
 จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

ในปี พ.ศ.2514  
ขยายชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 และ 7
ในปี พ.ศ.2533  
 ตั้งโรงเรียนขยายโอกาสนำร่องจัดการศึกษา
 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ 
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น   
มีจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 235 คน   
ข้าราชการครู 12 คน   
นักการ 1 คน   
ครูจ้างสอนจากชุมชน 1 คน 
และมี "นายสมศักดิ์ ถนอม" เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  


2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รร.นี้ผมร้องเพลงชาตินำอยู่หลายปี โดนครูไหวตีก็หลายหน สุขทุกข์ปะปน แต่ทำให้ผมเป็นคนดีจนถึงวันนี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันคือศิษย์เก่า อายุตอนนี้ก็46ปีแล้ว เห็นครูไสวยังอยู่ที่นี่ ก็ขอกราบขอบคุณที่อบรมสั่งสอนมา